Księga - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Księga to nowoczesna aplikacja księgowa pod Windows dla firm rozliczających podatek dochodowy w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR).

Aplikacja umożliwia tworzenie na potrzeby dokumentacji księgowej eleganckich i przejrzystych wydruków zawsze zgodnych z aktualnymi przepisami, rozliczanie podatków dochodowego i VAT, rozliczanie kilometrówki oraz tworzenie i bezpośrednie wysyłanie e-Deklaracji i Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Ponadto program pozwala na tworzenie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane co pozwala na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów.

Ryczałt - Program do ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt to nowoczesna aplikacja księgowa pod Windows dla firm rozliczających podatek w oparciu o ewidencję przychodów.

Aplikacja umożliwia tworzenie eleganckich i przejrzystych wydruków zawsze zgodnych z aktualnymi przepisami na potrzeby dokumentacji księgowej, rozliczanie podatków ryczałtowego i VAT, rozliczanie kilometrówki oraz tworzenie i bezpośrednie wysyłanie e-Deklaracji i Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Program pozwala również na tworzenie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane co pozwala na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów.

Mała Księgowość - Wielofirmowy program do księgi i ryczałtu

Mała Księgowość to nowoczesna aplikacja księgowa pod Windows umożliwiająca obsługę nieograniczonej ilości firm, w tym również spółek cywilnych i jawnych, rozliczających podatek na podstawie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Aplikacja umożliwia tworzenie eleganckich i przejrzystych wydruków zawsze zgodnych z aktualnymi przepisami na potrzeby dokumentacji księgowej, rozliczanie podatków dochodowego, ryczałtowego i VAT, rozliczanie kilometrówki, prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie amortyzacji oraz tworzenie i bezpośrednie wysyłanie e-Deklaracji i Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Program pozwala również na tworzenie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane co pozwala na dokładną analizę sytuacji firmy w oparciu o wiele kryteriów.

Kadry i Płace - Program kadrowo-płacowy

Kadry i Płace to aplikacja pod Windows przeznaczona dla firm zatrudniających pracowników. Umożliwia wygodne i błyskawiczne wyliczanie listy płac oraz tworzy eleganckie i przejrzyste wydruki różnorodnych dokumentów związanych z kadrami i płacami.

Oprócz tego program umożliwia prowadzenie bazy danych pracowników, ewidencję umów oraz ewidencję czasu pracy. Dzięki opcji zestawień graficznych i tabelarycznych możliwe jest tworzenie rozbudowanych raportów w oparciu o wprowadzane do programu dane.

OFERTA
POBIERZ PROGRAMY
ZAMÓW TERAZ!
POMOC
KONTAKT
Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Nasze programy księgowe dostosowane są do e-kontroli! Umożliwiają generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) na potrzeby kontroli skarbowych oraz realizują automatyczną wysyłkę JPK przez Internet wprost na serwery Ministerstwa Finansów.

Dostosowanie do RODO

Programy Pakiet Przedsiębiorcy spełniają wymaganie stawiane przez RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), która od maja 2018 zastąpić ma dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych.